บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1. boru
48
00:02.75
2. Ailurus
102
00:02.89
3. Nick
134
00:02.93
4. Sun Ocean Beach
99
00:03.01
5. vowels
138
00:03.08
6. nxtsuki
18
00:03.64
7. icemancometh
53
00:03.71
8. IzAlexandre2
62
00:03.80
9. impoopoo 00:04.20
10. WonJin Seo
47
00:04.30
11. MARTIN1979
65
00:04.31
12. jmp473
38
00:04.51
13. rtj
166
00:04.77
14. fimcg 00:04.79
15. Eden
25
00:04.85
16. Stanley55
55
00:05.01
17. Alvin_tage
97
00:05.13
18. Freexa
25
00:05.33
19. Angel44 00:05.45
20. Goochelaar
78
00:05.51
สัปดาห์นี้
1. icemancometh
53
00:03.71
2. Eden
25
00:04.85
3. IzAlexandre2
62
00:04.95
4. Stanley55
55
00:05.01
5. jmp473
38
00:05.21
6. Freexa
25
00:05.33
7. Angel44 00:05.70
8. n42irvana 00:05.96
9. ktrangela
8
00:06.07
10. JesusIsSavior 00:06.50
11. mihriban 00:06.74
12. CosmicSparrow
8
00:07.12
13. cheesewaffleboy 00:08.22
14. losingreallybad
70
00:08.26
15. Aleph_0
8
00:08.27
16. SageofSixSwags 00:08.63
17. kyrawr83 00:09.17
18. Dorice
128
00:09.59
19. Star Platinum
23
00:09.64
20. Goochelaar
78
00:10.05
วันนี้
1. n42irvana 00:05.96
2. M00RK 00:11.08
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. TGOokami
91
00:02.73
2. Ailurus
102
00:02.90
3. mtanzer
123
00:03.42
4. gdrive
48
00:03.50
5. SimplyAsNoodle
73
00:03.62
6. Nick
134
00:03.64
7.anonymous
99
00:03.66
8. frogs
71
00:03.69
9. boru
48
00:03.79
10. icemancometh
53
00:03.84
AO5
1. Ailurus
102
00:02.88
2. TGOokami
91
00:03.03
3. mtanzer
123
00:03.75
4. Nick
134
00:03.84
5.anonymous
99
00:03.89
6. gdrive
48
00:03.96
7. frogs
71
00:04.02
8. icemancometh
53
00:04.25
9. SimplyAsNoodle
73
00:04.26
10. boru
48
00:04.32
AO12
1. TGOokami
91
00:03.58
2. Ailurus
102
00:03.71
3. Nick
134
00:04.39
4. mtanzer
123
00:04.46
5.anonymous
99
00:04.48
6. gdrive
48
00:04.56
7. SimplyAsNoodle
73
00:04.69
8. frogs
71
00:04.99
9. boru
48
00:05.05
10. icemancometh
53
00:05.12
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.557
2.dekerstman5
58
00:15.491
3.penguain
48
00:35.430

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-07-06 06:46:33

th.puzzle-bridges.com
Remove Ads