บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1.Ailurus
81
00:02.63
2.NickC
70
00:03.48
3.gdrive
18
00:03.66
4.Madarjeen
34
00:04.36
5.vowels
64
00:04.58
6.fimcg00:04.63
6.Waterfire00:04.63
8.Angel4400:04.65
9.papachan00:04.80
10.mazia00:04.96
11.icemancometh
35
00:05.08
12.jeszon
34
00:05.16
13.spmark00:05.18
14.Stanley55
53
00:05.21
15.IzAlexandre00:05.41
16.frogs
60
00:05.45
17.mizardx
90
00:05.47
18.Einsteinus
58
00:05.58
19.burden42
32
00:05.61
20.zsy0314
17
00:05.73
สัปดาห์นี้
1.Ailurus
81
00:02.63
2.gdrive
18
00:03.66
3.NickC
70
00:04.01
4.vowels
64
00:04.58
5.Angel4400:04.95
6.icemancometh
35
00:05.08
7.spmark00:05.18
8.IzAlexandre00:05.41
9.mizardx
90
00:05.47
10.Waterfire00:05.58
11.burden42
32
00:05.61
12.Freexa
11
00:05.74
13.Aureli
39
00:06.24
14.DrDrfbagIII00:06.51
15.Goochelaar
59
00:06.76
16.Nicuber
26
00:06.93
17.Albert Micah Lyu
50
00:06.96
18.n42irvana00:07.16
19.Guvon00:07.22
20.Sherryksp00:07.49
วันนี้
1.Ailurus
81
00:02.63
2.mizardx
90
00:05.47
3.Angel4400:05.63
4.Freexa
11
00:05.74
5.Aureli
39
00:06.24
6.IzAlexandre00:06.52
7.jeszon
34
00:08.75
8.Mari1300:12.30
9.JP1961Laval00:12.32
10.xxavia00:12.83
11.BabySatan00:12.88
12.qobi
91
00:12.95
13.alexPlux
5
00:13.65
14.izi1300:14.61
15.bs7566000:14.78
16.-Wiffles-#0506
13
00:36.16
17.Carson Jones
1
00:55.95
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1.mtanzer
94
00:03.42
2.Ailurus
81
00:03.43
3.frogs
60
00:03.69
4.gdrive
18
00:04.05
5.NickC
70
00:04.07
6.TGOokami
35
00:04.41
7.MilkMoo
106
00:04.60
8.SimplyAsNoodle
58
00:04.62
9.million
47
00:04.66
10.icemancometh
35
00:04.69
AO5
1.Ailurus
81
00:03.38
2.mtanzer
94
00:03.75
3.frogs
60
00:04.02
4.NickC
70
00:04.13
5.TGOokami
35
00:04.28
6.gdrive
18
00:04.38
7.MilkMoo
106
00:04.74
8.SimplyAsNoodle
58
00:04.76
9.icemancometh
35
00:05.01
10.million
47
00:05.69
AO12
1.Ailurus
81
00:03.98
2.mtanzer
94
00:04.92
3.frogs
60
00:04.99
4.NickC
70
00:05.02
5.SimplyAsNoodle
58
00:05.19
6.MilkMoo
106
00:05.21
7.gdrive
18
00:05.45
8.TGOokami
35
00:05.57
9.icemancometh
35
00:06.12
10.ErtyumPX
33
00:06.46
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.557
2.dekerstman5
56
00:15.491
3.penguain
38
00:35.430

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2021-10-20 22:30:13

th.puzzle-bridges.com
Disable Ads