บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1.Ailurus
61
00:02.71
2.SimplyAsNoodle
54
00:03.42
3.dekerstman5
52
00:03.49
4.Humbreto00:03.81
5.icemancometh
3
00:03.97
6.papachan00:04.03
7.mazia00:04.08
8.Pjotir
20
00:04.42
9.Hwh4500:04.46
10.Angel4400:04.50
11.jeszon
23
00:04.64
12.Waterfire00:04.65
13.Stanley55
50
00:04.82
14.Titzz00:04.83
15.ErtyumPX
32
00:05.19
16.ronaldreagan00:05.42
17.ghostlink2027
17
00:05.43
17.kkb10
1
00:05.43
19.Chrigu6400:05.50
19.PinapleHead746700:05.50
สัปดาห์นี้
1.Ailurus
61
00:02.71
2.icemancometh
3
00:04.01
3.mazia00:04.08
4.papachan00:04.21
5.dekerstman5
52
00:04.35
6.Hwh4500:04.46
7.Pjotir
20
00:04.58
8.Waterfire00:04.71
9.jeszon
23
00:05.01
10.Angel4400:05.31
11.PinapleHead746700:05.50
11.Stanley55
50
00:05.50
13.Daveythe
2
00:05.70
14.Liylo00:05.93
15.MoonCake00:06.38
16.O8mattO800:06.45
17.ZNorsby00:06.87
18.IzAlexandre00:07.00
19.spmark00:07.51
20.HackMan00:07.56
วันนี้
1.Ailurus
61
00:03.41
2.dekerstman5
52
00:04.35
3.papachan00:04.36
4.Hwh4500:04.47
5.jeszon
23
00:05.13
6.PinapleHead746700:05.50
7.Angel4400:05.60
8.Daveythe
2
00:05.70
9.Pjotir
20
00:05.76
10.revcanon00:07.95
11.Dorice
63
00:08.27
12.qobi
64
00:08.72
13.Matthew Jenkins
3
00:09.25
14.IzAlexandre00:09.84
15.razmus00:12.41
16.Vili900:13.35
17.ES001
2
00:14.26
18.L.X. Fang
4
00:14.31
19.Empuz00:14.69
20.sadflask00:19.42
MO3
1.Ailurus
61
00:03.63
2.SimplyAsNoodle
54
00:04.62
3.dekerstman5
52
00:05.72
4.jeszon
23
00:06.08
5.anonymous
20
00:06.31
6.anonymous
50
00:06.49
7.qobi
64
00:10.10
8.barnare
40
00:10.50
9.anonymous
7
00:11.18
10.IceRune
55
00:12.48
AO5
1.Ailurus
61
00:03.65
2.SimplyAsNoodle
54
00:04.76
3.dekerstman5
52
00:05.75
4.jeszon
23
00:06.62
5.anonymous
20
00:06.86
6.anonymous
50
00:07.15
7.barnare
40
00:10.50
8.anonymous
7
00:11.18
9.qobi
64
00:11.27
10.bingbong
12
00:13.35
AO12
1.Ailurus
61
00:04.62
2.SimplyAsNoodle
54
00:05.19
3.dekerstman5
52
00:07.39
4.anonymous
20
00:08.34
5.anonymous
50
00:08.96
6.barnare
40
00:11.93
7.bingbong
12
00:14.22
8.Matthew Jenkins
3
00:16.02
9.SydGorman
42
00:16.83
10.anonymous
13
00:18.24
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.55
2.dekerstman5
52
00:15.49
3.penguain
25
00:35.43

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.

ปริศนาใหม่ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-bridges.com
Disable Ads