บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1. TGOokami
57
00:10.28
2. Ailurus
89
00:12.22
3. Nick
99
00:13.32
4. papachan 00:16.48
5. Humbreto 00:16.98
6. spmark 00:17.17
7. revcanon
25
00:19.74
8. AMA17Cordoba 00:19.79
9. FlereImsaho
32
00:20.58
10. jeremi1
45
00:20.80
11. IzAlexandre2
31
00:20.96
12. qqwref3
57
00:23.55
13. burden42
35
00:24.47
14. mwar11 00:27.63
15. HackMan 00:27.75
16. numbrr
65
00:29.28
17. nbapip 00:31.41
18. Truth-or-Peace
27
00:32.75
19. Trev6917
57
00:33.56
20. f f transform
46
00:34.37
สัปดาห์นี้
1. papachan 00:16.48
2. spmark 00:17.17
3. revcanon
25
00:19.74
4. IzAlexandre2
31
00:20.96
5. FlereImsaho
32
00:22.36
6. AMA17Cordoba 00:23.89
7. burden42
35
00:24.47
8. mwar11 00:27.63
9. cloodstool
21
00:39.47
10. Make
45
00:45.39
11. MTGeo 00:48.13
12. HackMan 00:49.76
13. Goochelaar
67
00:50.07
14. f f transform
46
00:55.88
15. rawbz
4
01:06.64
16. amancay
29
01:22.60
17. rover 01:24.62
18. masterblaster69 01:35.23
19. kadigha
25
01:36.18
20. zhaoyue2000
1
01:48.93
วันนี้
1. cloodstool
21
00:39.47
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. TGOokami
57
00:13.77
2. Ailurus
89
00:15.14
3. mtanzer
104
00:19.82
4. Nick
99
00:20.54
5. gdrive
35
00:20.85
6. frogs
61
00:21.91
7. IzAlexandre2
31
00:23.21
8. MilkMoo
116
00:24.91
9. revcanon
25
00:25.18
10. dav
105
00:25.37
AO5
1. TGOokami
57
00:15.76
2. Ailurus
89
00:16.36
3. mtanzer
104
00:20.60
4. frogs
61
00:21.91
5. Nick
99
00:22.38
6. gdrive
35
00:23.70
7. MilkMoo
116
00:26.69
8. FlereImsaho
32
00:27.27
9. IzAlexandre2
31
00:28.05
10. revcanon
25
00:28.34
AO12
1. TGOokami
57
00:18.96
2. Ailurus
89
00:19.68
3. mtanzer
104
00:24.76
4. frogs
61
00:24.98
5. gdrive
35
00:27.42
6. Nick
99
00:27.66
7. FlereImsaho
32
00:31.75
8. aequidens
102
00:32.68
9. IzAlexandre2
31
00:34.47
10.anonymous
69
00:34.67
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.595
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-01-25 07:44:59

th.puzzle-bridges.com
Remove Ads