บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1.papachan00:13.39
2.Humbreto00:15.62
3.FlereImsaho00:20.21
4.AMA17Cordoba00:20.98
5.icemancometh
3
00:22.13
6.Titzz00:22.56
7.arcer
37
00:25.96
8.Pjotir
20
00:26.18
9.DriftersEscape00:27.90
10.JesusIsSavior00:28.74
11.pibaiq00:32.11
12.junkdrawer00:33.50
13.TheIvyX00:33.72
14.pingu11100:35.81
15.revcanon00:36.09
16.TGOokami00:38.49
17.IzAlexandre00:40.58
18.Mari1300:41.86
19.kingstupid
13
00:42.09
20.spmark00:43.05
สัปดาห์นี้
1.papachan00:13.39
2.FlereImsaho00:20.99
3.Pjotir
20
00:26.18
4.AMA17Cordoba00:26.22
5.TheIvyX00:33.72
6.junkdrawer00:35.59
7.JesusIsSavior00:35.87
8.revcanon00:36.09
9.kingstupid
13
00:42.09
10.spmark00:44.46
11.SwaglordSupremo00:44.75
12.FatsLeMack00:46.38
13.Bread4duck00:50.49
14.Goochelaar
44
00:53.02
15.ES001
2
00:54.72
16.christinapark00:56.89
17.lichtje6400:57.16
18.amancay
18
00:57.33
19.MartynaLenka00:58.67
20.Jenda100:59.13
วันนี้
1.papachan00:13.39
2.FlereImsaho00:26.89
3.revcanon00:36.09
4.AMA17Cordoba00:36.28
5.SwaglordSupremo00:44.75
6.lichtje6400:57.16
7.Go5Go02:07.41
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1.anonymous
20
00:48.56
2.Randy Pearson
23
01:02.57
3.Sakis Amaxopoulos
19
01:32.67
4.amancay
18
02:24.69
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
AO5
1.anonymous
20
01:02.76
2.Randy Pearson
23
01:12.76
3.Sakis Amaxopoulos
19
01:35.90
4.amancay
18
02:44.52
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
AO12
1.Sakis Amaxopoulos
19
52:43.01
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.59
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.

ปริศนาใหม่ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-bridges.com
Disable Ads