บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1. IzAlexandre2
62
00:16.39
2. FlereImsaho
61
00:17.97
3. nxtsuki
18
00:19.41
4. JesusIsSavior 00:24.47
5. sjempie 00:24.57
6. AMA17Cordoba 00:24.94
7. Bailey13 00:26.15
8. Goochelaar
78
00:26.48
9. spmark 00:27.18
10. Nyx
15
00:27.36
11. MARTIN1979
65
00:27.47
12. MTGeo 00:27.99
13. J0Khan 00:29.08
14. Frog1 00:29.34
15. Hashiisgood 00:29.98
16. HackMan 00:34.81
17. qobi
124
00:35.54
18. f f transform
60
00:35.72
19. JP1961Laval 00:35.76
20. Dorice
128
00:36.10
สัปดาห์นี้
1. IzAlexandre2
62
00:20.86
2. Hashiisgood 00:29.98
3. Goochelaar
78
00:30.16
4. AMA17Cordoba 00:31.16
5. MTGeo 00:42.96
6. f f transform
60
00:45.14
7. sjempie 00:49.53
8. jmp473
38
00:59.16
9. JesusIsSavior 01:01.13
10. 110phil 01:07.50
11. JimmyT
1
01:17.04
12. Dorice
128
01:25.42
13. rover 01:29.73
14. partsense 01:38.62
15. NaPro 01:41.70
16. Lgtwins
24
02:14.74
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1. jmp473
38
00:59.16
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. TGOokami
91
00:12.56
2. Ailurus
102
00:12.84
3. mtanzer
123
00:16.10
4. Nick
134
00:16.64
5. qqwref
154
00:17.94
6. sfumato
148
00:19.08
7. gdrive
48
00:20.85
8. IzAlexandre2
62
00:21.45
9. frogs
71
00:21.91
10. FlereImsaho
61
00:22.19
AO5
1. TGOokami
91
00:12.93
2. Ailurus
102
00:13.24
3. mtanzer
123
00:16.16
4. Nick
134
00:17.27
5. qqwref
154
00:20.01
6. sfumato
148
00:21.17
7. frogs
71
00:21.91
8. IzAlexandre2
62
00:23.59
9. gdrive
48
00:23.70
10. FlereImsaho
61
00:24.40
AO12
1. Ailurus
102
00:14.68
2. TGOokami
91
00:15.42
3. mtanzer
123
00:20.63
4. Nick
134
00:21.39
5. qqwref
154
00:22.73
6. frogs
71
00:24.98
7. IzAlexandre2
62
00:25.87
8. sfumato
148
00:26.69
9. gdrive
48
00:27.42
10. FlereImsaho
61
00:27.75
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.595
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-07-06 06:41:43

th.puzzle-bridges.com
Remove Ads