บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา
บริดจ์
ขนาด:7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 1,335,603
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,907,541
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 1,246,295
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 252,091
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 235,489
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 4,993,411
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,987,098
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 669,193
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,713,236
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,944,720
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 954,798
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 9,429,903
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 4,612,698
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 2,404,344
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 2,417,332
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 1,143,441

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-bridges.com
Disable Side Ad & Rotation