บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา
บริดจ์
ขนาด:7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 1,403,998
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 9,607,112
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 3,067,764
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,966,526
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 6,839,067
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 6,557,337
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 4,957,535
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 5,267,472
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 2,528,751
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 6,531,577
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 5,654,756
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 568,564
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 7,702,018
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 3,362,581
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 1,294,479
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 11,213

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-bridges.com
Disable Side Ad & Rotation