บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
บริดจ์
ขนาด:7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 6,288,329
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,177,136
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,044,328
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 1,662,554
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 2,883,804
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 4,514,463
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 4,208,854
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 9,739,232
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 357,868
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 1,638,707
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,709,577
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 3,455,155
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 2,862,008
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 3,113,989
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 7,079,584
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 6,375,586

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-bridges.com
Disable Ads