บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
บริดจ์
ขนาด:7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 7,944,698
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 9,013,336
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 6,881,899
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 3,900,330
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 3,272,601
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 1,644,195
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 5,861,375
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 7,094,283
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,713,720
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 2,508,779
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 673,165
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,269,121
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 6,590,268
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 7,222,639
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 3,089,531
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 5,017,182

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-bridges.com
Disable Ads