บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
บริดจ์
ขนาด:7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 4,712,839
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 5,497,898
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 4,570,640
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 6,616,945
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 6,252,713
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 6,604,338
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 5,627,221
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 244,042
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 1,296,426
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 6,588,936
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 7,136,565
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 4,767,490
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 69,389
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 6,185,685
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 308,464
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 2,095,008

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2021-10-20 23:24:13

th.puzzle-bridges.com
Disable Ads