บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
บริดจ์
ขนาด:7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 5,902,059
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 5,770,637
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 5,276,463
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 3,475,977
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 1,513,959
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 5,168,570
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 3,690,289
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 2,616,903
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 512,964
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 503,999
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,031,621
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 981,412
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,101,974
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 9,134,318
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 219,289
7x7 บริดจ์ ง่าย หมายเลขปริศนา: 9,509,042

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-bridges.com
Disable Ads