บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1.Charlie Li
60
00:00.69
2.Ailurus
59
00:03.11
3.SimplyAsNoodle
39
00:03.16
4.Humbreto00:03.57
5.papachan00:03.80
6.Steven Hosten
51
00:04.03
7.garbage00:04.16
8.Angel4400:04.50
9.icemancometh
3
00:04.57
10.Titzz00:04.59
11.Stanley55
49
00:04.65
12.Waterfire00:04.73
13.jeszon
22
00:04.99
14.Katrin0500:05.18
15.Pjotir
10
00:05.42
16.Chrigu6400:05.51
17.jumaropa00:05.67
18.Duck
41
00:05.76
19.benevolentGuardian
40
00:05.86
20.FlereImsaho00:05.92
สัปดาห์นี้
1.SimplyAsNoodle
39
00:03.16
1.Ailurus
59
00:03.16
3.Humbreto00:03.57
4.papachan00:04.39
5.Waterfire00:04.77
6.jeszon
22
00:05.21
7.Pjotir
10
00:05.42
8.Stanley55
49
00:05.47
9.Chrigu6400:05.51
10.Angel4400:05.54
11.jumaropa00:05.67
12.HackMan00:05.95
13.spmark00:06.19
14.icemancometh
3
00:06.28
15.retrisma00:06.43
16.EinsteinsBarber
8
00:06.65
17.LockedKey
8
00:06.69
18.moepitman00:06.72
19.qobi
62
00:06.89
20.pibaiq00:07.14
วันนี้
1.Chrigu6400:05.51
2.jeszon
22
00:06.10
3.Pjotir
10
00:06.71
4.Titzz00:07.61
5.Angel4400:07.91
6.moepitman00:08.59
7.Sam9375
88
00:08.84
8.DrBusiness
15
00:09.34
9.HackMan00:09.65
10.kingstupid
1
00:10.17
11.FireFlie
12
00:10.26
12.yavidor00:11.12
13.280MC00:11.28
14.bambamharibo00:11.40
15.Nausicai 1 9 7 8
11
00:11.50
16.GrComp00:11.97
17.ES001
2
00:12.95
18.ChanceMaLance
11
00:14.29
19.Stymie00:14.92
20.Wuni1400:16.22
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.55
2.dekerstman5
48
00:15.49
3.penguain
20
00:35.43

ปริศนาใหม่ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-bridges.com
Disable Ads