บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1.mtanzer
95
00:02.61
2.Ailurus
82
00:02.74
3.TGOokami
40
00:02.83
4.icemancometh wants to tell Ar1steia that denial is just the first stage of grief
45
00:03.01
5.vowels
77
00:03.85
6.SimplyAsNoodle
62
00:04.17
6.Freexa
19
00:04.17
8.home
28
00:04.27
9.Not-Ar1steia has reached denial 2: electric boogaloo due to finals
47
00:04.33
10.mazia00:04.49
11.Aureli
52
00:04.58
12.IzAlexandre00:04.66
13.nxtsuki
14
00:04.67
14.poepjes
21
00:04.98
15.Waterfire00:05.03
16.benevolentGuardian
44
00:05.05
17.Stanley55
53
00:05.08
18.Angel4400:05.10
19.nrtz
57
00:05.33
20.revcanon
8
00:05.38
สัปดาห์นี้
1.TGOokami
40
00:02.93
2.icemancometh wants to tell Ar1steia that denial is just the first stage of grief
45
00:03.01
3.home
28
00:04.27
4.Not-Ar1steia has reached denial 2: electric boogaloo due to finals
47
00:04.33
5.Freexa
19
00:04.38
6.IzAlexandre00:04.66
7.Angel4400:05.43
7.fimcg00:05.43
9.mazia00:05.85
10.Stanley55
53
00:05.91
11.Whitsoxrule00:06.18
12.MrJ8800:06.37
13.keeker1324
21
00:06.57
14.spmark00:06.72
15.qobi
95
00:06.80
16.jeszon
36
00:07.07
17.JesusIsSavior00:07.26
18.leksipes00:07.34
19.MARTIN1979
3
00:07.98
20.Goochelaar
63
00:08.11
วันนี้
1.Freexa
19
00:04.44
2.Angel4400:07.08
3.MARTIN1979
3
00:07.98
4.Alicia Koekoek
46
00:12.58
5.BasketballMan00:18.33
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1.Ailurus
82
00:03.33
2.mtanzer
95
00:03.42
3.frogs
61
00:03.69
4.icemancometh wants to tell Ar1steia that denial is just the first stage of grief
45
00:03.84
5.gdrive
19
00:04.05
6.NickC
81
00:04.07
7.TGOokami
40
00:04.16
8.SimplyAsNoodle
62
00:04.59
9.MilkMoo
112
00:04.60
10.million
48
00:04.66
AO5
1.Ailurus
82
00:03.38
2.mtanzer
95
00:03.75
3.frogs
61
00:04.02
4.NickC
81
00:04.13
5.TGOokami
40
00:04.16
6.icemancometh wants to tell Ar1steia that denial is just the first stage of grief
45
00:04.25
7.gdrive
19
00:04.38
8.MilkMoo
112
00:04.74
9.SimplyAsNoodle
62
00:04.76
10.million
48
00:05.69
AO12
1.Ailurus
82
00:03.98
2.mtanzer
95
00:04.46
3.TGOokami
40
00:04.82
4.frogs
61
00:04.99
5.NickC
81
00:05.02
6.icemancometh wants to tell Ar1steia that denial is just the first stage of grief
45
00:05.12
7.SimplyAsNoodle
62
00:05.19
8.MilkMoo
112
00:05.21
9.gdrive
19
00:05.45
10.ErtyumPX
33
00:06.46
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.557
2.dekerstman5
56
00:15.491
3.penguain
39
00:35.430

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2021-11-30 12:50:20

th.puzzle-bridges.com
Disable Ads