บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1. TGOokami
86
00:02.40
2. Ailurus
99
00:02.57
3. Whitsoxrule 00:02.93
4. Sun Beach Ocean
80
00:03.17
5. boru
22
00:03.67
6. ILoveMaeLi
20
00:03.82
7. Humbreto 00:04.01
8. frogs
64
00:04.10
9. papachan 00:04.15
10. WonJin Seo
44
00:04.30
11. MARTIN1979
56
00:04.39
12. Dorice
123
00:04.58
13. Formonx 00:04.74
14. Freexa
25
00:04.94
14. Autuno
1
00:04.94
16. Arok
64
00:05.01
17. Angel44 00:05.05
18. Waterfire 00:05.10
19. AndyYag 00:05.33
20. Danielt504 00:05.34
สัปดาห์นี้
1. TGOokami
86
00:02.41
2. Sun Beach Ocean
80
00:03.29
3. boru
22
00:03.67
4. papachan 00:04.15
5. WonJin Seo
44
00:04.30
6. MARTIN1979
56
00:04.68
7. Angel44 00:05.05
8. AndyYag 00:05.33
9. jmp473
34
00:05.42
10. no1mayjah
39
00:06.15
11. Cube255 00:06.29
12. Waterfire 00:06.45
12. nabifan
14
00:06.45
14. Dymond
144
00:06.47
15. StevenBG 00:06.70
16. Dorice
123
00:06.95
17. Axiomatically_confus...
12
00:07.01
18. IzAlexandre2
56
00:07.13
19. dankCheese 00:07.19
20. Germanicus27
4
00:07.35
วันนี้
1. ufohx 00:12.63
2. eRogue
28
00:13.35
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. TGOokami
86
00:02.73
2. Ailurus
99
00:03.09
3. mtanzer
123
00:03.42
4. gdrive
46
00:03.50
5. SimplyAsNoodle
73
00:03.62
6. Nick
128
00:03.64
7. Sun Beach Ocean
80
00:03.66
8. frogs
64
00:03.69
9. icemancometh
53
00:03.84
10. sfumato
144
00:04.10
AO5
1. Ailurus
99
00:02.88
2. TGOokami
86
00:03.03
3. mtanzer
123
00:03.75
4. Nick
128
00:03.84
5. Sun Beach Ocean
80
00:03.89
6. gdrive
46
00:03.96
7. frogs
64
00:04.02
8. icemancometh
53
00:04.25
9. SimplyAsNoodle
73
00:04.26
10. sfumato
144
00:04.61
AO12
1. TGOokami
86
00:03.58
2. Ailurus
99
00:03.71
3. Nick
128
00:04.39
4. mtanzer
123
00:04.46
5. Sun Beach Ocean
80
00:04.55
6. gdrive
46
00:04.56
7. SimplyAsNoodle
73
00:04.69
8. frogs
64
00:04.99
9. icemancometh
53
00:05.12
10. MilkMoo
116
00:05.21
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.557
2.dekerstman5
57
00:15.491
3.penguain
47
00:35.430

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-05-22 05:13:53

th.puzzle-bridges.com
Remove Ads