บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1. Ailurus
102
00:36.65
2. IzAlexandre2
62
00:42.19
3. Dorice
128
00:54.42
4. Jules WG
43
01:02.53
5. JesusIsSavior 01:05.04
6. Goochelaar
78
01:08.49
7. nxtsuki
18
01:09.61
8. J0Khan 01:19.53
9. spmark 01:23.99
10. garbage
93
01:24.35
11. Bailey13 01:28.92
12. Bidzsi 01:32.96
13. SPTAU
16
01:34.78
14. HackMan 01:35.55
15. FatsLeMack 01:38.34
16. skycloud
22
01:42.38
17. mikqtpie
83
01:43.40
18. glesga 01:43.90
19. MARTIN1979
65
01:45.79
20. BizareeLing 01:46.80
สัปดาห์นี้
1. IzAlexandre2
62
00:48.10
2. Jules WG
43
01:02.53
3. JesusIsSavior 01:12.98
4. J0Khan 01:26.25
5. Goochelaar
78
01:39.61
6. hongyifeng
52
01:48.92
7. BizareeLing 02:01.85
8. sephisfine 02:04.23
9. 110phil 02:13.77
10. JP1961Laval 02:22.26
11. testare
31
03:55.45
12. carolylx 05:01.62
13. partsense 07:29.28
14. CosmicSparrow
8
07:38.06
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.--- ว่าง -----:--
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. mtanzer
123
00:38.51
2. Ailurus
102
00:40.32
3. Nick
134
00:40.47
4. TGOokami
91
00:41.98
5. icemancometh
53
00:42.32
6. qqwref
154
00:45.86
7. Alek028
120
00:46.57
8. IzAlexandre2
62
00:47.28
9. aequidens
127
00:52.39
10. Snail_Speed
83
00:55.90
AO5
1. Nick
134
00:42.27
2. mtanzer
123
00:43.17
3. Ailurus
102
00:44.01
4. TGOokami
91
00:47.34
5. IzAlexandre2
62
00:50.05
6. Alek028
120
00:50.57
7. qqwref
154
00:50.65
8. icemancometh
53
00:51.35
9. aequidens
127
00:53.34
10. frogs
71
00:55.11
AO12
1. Ailurus
102
00:49.29
2. Nick
134
00:49.38
3. TGOokami
91
00:50.58
4. qqwref
154
00:53.34
5. mtanzer
123
00:54.69
6. IzAlexandre2
62
00:56.92
7. aequidens
127
01:02.47
8. frogs
71
01:04.61
9. Mimidashi
76
01:11.25
10. silvio
46
01:12.39
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.599
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-07-06 07:58:48

th.puzzle-bridges.com
Remove Ads