บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1.nonovincent00:44.01
2.IzAlexandre00:50.22
3.spmark00:50.28
4.Stacy Smith
51
00:53.00
5.JesusIsSavior01:01.16
6.ilovecats
25
01:04.11
7.Dorice
93
01:16.41
8.Goochelaar
63
01:17.58
9.alexPlux
5
01:19.39
10.qobi
95
01:20.52
11.techgirl01:25.42
12.leksipes01:25.61
13.HackMan01:30.00
14.tcarl01:33.53
15.Slash01:42.64
16.kingstupid
41
01:45.98
17.jmp473
24
01:47.57
18.razmus01:48.28
19.Elina122101:48.75
20.clarkinva01:49.54
สัปดาห์นี้
1.nonovincent00:44.01
2.IzAlexandre00:50.22
3.spmark00:50.28
4.JesusIsSavior01:01.86
5.ilovecats
25
01:04.11
6.Goochelaar
63
01:17.58
7.alexPlux
5
01:19.39
8.qobi
95
01:23.81
9.clarkinva01:49.54
10.Bidzsi01:52.23
11.lucyw02:12.84
12.JP1961Laval02:33.32
13.Tease
24
03:13.47
14.kadigha
18
06:32.66
15.Ingaga
3
11:34.98
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.ilovecats
25
01:04.11
2.JP1961Laval03:41.47
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1.Ailurus
82
00:40.32
2.Alek028
80
00:46.57
3.mtanzer
95
00:47.34
4.icemancometh wants to tell Ar1steia that denial is just the first stage of grief
45
00:47.56
5.aequidens
90
00:52.39
6.Snail_Speed
78
00:55.90
7.frogs
61
00:56.12
8.silvio
36
01:03.08
9.burden42
32
01:06.44
10.Stacy Smith
51
01:09.72
AO5
1.Ailurus
82
00:47.15
2.mtanzer
95
00:50.31
3.Alek028
80
00:50.57
4.icemancometh wants to tell Ar1steia that denial is just the first stage of grief
45
00:51.35
5.aequidens
90
00:53.34
6.frogs
61
00:59.59
7.silvio
36
01:06.71
8.burden42
32
01:07.14
9.Snail_Speed
78
01:07.81
10.roamequilibrium
48
01:19.60
AO12
1.Ailurus
82
00:59.25
2.aequidens
90
01:02.47
3.frogs
61
01:04.61
4.mtanzer
95
01:05.90
5.silvio
36
01:15.05
6.Snail_Speed
78
01:17.26
7.roamequilibrium
48
01:33.15
8.mikqtpie
77
01:38.08
9.burden42
32
01:38.83
10.mizardx
92
01:40.95
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.599
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2021-11-30 13:11:26

th.puzzle-bridges.com
Disable Ads