บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1.Ailurus
61
00:07.23
2.papachan00:07.61
3.icemancometh
3
00:08.53
4.Humbreto00:08.57
5.Titzz00:11.28
6.HackMan00:12.08
7.revcanon00:12.86
8.Pjotir
20
00:13.06
9.DriftersEscape00:14.36
10.JesusIsSavior00:15.04
11.IzAlexandre00:15.76
12.Goochelaar
44
00:15.89
13.spmark00:17.37
14.Nausicai 1 9 7 8
11
00:19.30
15.roamequilibrium
25
00:19.63
16.bambamharibo00:19.74
17.kingstupid
13
00:20.42
18.pibaiq00:22.83
19.sudokumister00:22.97
20.qobi
64
00:23.01
สัปดาห์นี้
1.papachan00:08.01
2.icemancometh
3
00:08.53
3.HackMan00:12.08
4.revcanon00:12.86
5.Pjotir
20
00:13.06
6.DriftersEscape00:14.73
7.JesusIsSavior00:15.04
8.roamequilibrium
25
00:19.63
9.spmark00:20.26
10.kingstupid
13
00:20.42
11.ES001
2
00:23.40
12.IzAlexandre00:24.41
13.sesam9200:30.44
14.Goochelaar
44
00:32.42
15.Partuza00:32.71
16.FatsLeMack00:39.40
17.jason9900:43.45
18.JP1961Laval00:44.39
19.amarylli01:03.73
20.nin411
11
01:17.31
วันนี้
1.papachan00:09.28
2.DriftersEscape00:17.43
3.Pjotir
20
00:19.23
4.revcanon00:21.88
5.ES001
2
00:30.60
6.amarylli01:03.73
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1.anonymous
20
00:19.32
2.roamequilibrium
25
00:42.04
3.anonymous
4
01:04.03
4.FwtEisonDi
37
01:25.37
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
AO5
1.anonymous
20
00:21.30
2.roamequilibrium
25
00:43.47
3.anonymous
4
01:12.29
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
AO12
1.anonymous
4
01:16.68
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.58
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.

ปริศนาใหม่ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-bridges.com
Disable Ads