บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1. IzAlexandre2
62
00:08.93
2. nxtsuki
18
00:10.14
3. FlereImsaho
61
00:10.59
4. garbage
93
00:13.91
5. Ramasp
149
00:14.58
6. Stanley55
55
00:14.89
7. Goochelaar
78
00:15.78
8. JesusIsSavior 00:16.49
9. i'm ly
64
00:17.23
10. Jules WG
43
00:17.42
11. mihriban 00:18.18
12. curi
27
00:19.80
13. Dorice
128
00:19.99
14. HackMan 00:21.00
15. J0Khan 00:21.37
16. whimsicals 00:21.51
17. MTGeo 00:22.07
18. cassiopeia 00:22.66
19. frogs
71
00:22.98
20. medusaworm 00:23.84
สัปดาห์นี้
1. IzAlexandre2
62
00:09.34
2. JesusIsSavior 00:16.56
3. mihriban 00:18.18
4. Dorice
128
00:19.99
5. Goochelaar
78
00:22.19
6. CathyC 01:46.71
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.--- ว่าง -----:--
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. TGOokami
91
00:06.91
2. Ailurus
102
00:07.57
3. mtanzer
123
00:07.70
4. Nick
134
00:07.81
5.anonymous
99
00:08.97
6. icemancometh
53
00:09.42
7. sfumato
148
00:09.64
8. qqwref
154
00:09.65
9. frogs
71
00:10.44
10. IzAlexandre2
62
00:11.20
AO5
1. TGOokami
91
00:06.91
2. mtanzer
123
00:07.93
3. Nick
134
00:08.08
4. Ailurus
102
00:08.15
5. qqwref
154
00:10.00
6. frogs
71
00:10.35
7.anonymous
99
00:10.41
8. sfumato
148
00:10.54
9. icemancometh
53
00:11.01
10. IzAlexandre2
62
00:11.53
AO12
1. Ailurus
102
00:08.93
2. TGOokami
91
00:09.33
3. Nick
134
00:09.71
4. mtanzer
123
00:10.15
5. frogs
71
00:11.50
6.anonymous
99
00:11.67
7. qqwref
154
00:11.86
8. IzAlexandre2
62
00:13.16
9. sfumato
148
00:13.86
10. icemancometh
53
00:14.28
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.589
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-07-06 06:44:06

th.puzzle-bridges.com
Remove Ads