บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1.CalkinPlanet00:27.22
2.SimplyAsNoodle
54
00:29.21
3.Daveythe
2
00:29.27
4.Humbreto00:32.09
5.papachan00:35.66
6.cem1400:35.68
7.Alek028
37
00:36.13
8.jugen00:36.69
9.Ailurus
61
00:37.75
10.Ishamael198300:38.44
11.aequidens00:39.30
12.Rhythmy00:40.06
13.dogaholic
10
00:40.54
14.kchsu00:41.59
15.JesusIsSavior00:41.87
16.netan0000:42.22
17.DTian00:43.95
18.nonovincent00:44.65
19.icemancometh
3
00:45.28
20.spyhard100:46.46
สัปดาห์นี้
1.Daveythe
2
00:29.27
2.SimplyAsNoodle
54
00:32.32
3.Alek028
37
00:36.13
4.jugen00:36.69
5.Ishamael198300:38.44
6.aequidens00:39.30
7.dogaholic
10
00:40.54
8.papachan00:40.81
9.netan0000:43.11
10.Ailurus
61
00:43.66
11.nonovincent00:44.65
12.icemancometh
3
00:45.28
13.kchsu00:45.73
14.DTian00:46.83
15.SirIZBAK1st00:49.55
16.NotBob00:50.72
17.stebah00:53.98
18.PuzzleGeek03
62
00:54.24
19.PinapleHead746700:54.85
20.Paofu
38
00:59.58
วันนี้
1.Daveythe
2
00:29.27
2.papachan00:40.81
3.dogaholic
10
00:42.99
4.Ailurus
61
00:43.66
5.aequidens00:48.63
6.SirIZBAK1st00:55.74
7.zxfgsedrhgesh01:01.57
8.DTian01:02.21
9.Mpelas13
1
01:11.02
10.Randall Hill
50
01:11.05
11.azraelle
29
01:11.39
12.moepitman01:23.45
13.Pjotir
20
01:26.56
14.Teago01:37.23
15.gdcav01:46.75
16.caijialun
15
01:48.88
17.danra
56
01:56.39
18.glesga01:59.01
19.aicidel02:02.09
20.IpsQuaker02:14.10
MO3
1.SimplyAsNoodle
54
00:39.87
2.Alek028
37
00:48.32
3.Ailurus
61
01:01.63
4.Maciej Kaczmarek
71
01:05.75
5.anonymous
38
01:09.67
6.anonymous
62
01:22.91
7.anonymous
71
01:28.69
8.anonymous
57
01:37.36
9.Randall Hill
50
01:37.56
10.anonymous
51
01:38.72
AO5
1.SimplyAsNoodle
54
00:44.61
2.Alek028
37
00:49.01
3.Ailurus
61
01:02.73
4.Maciej Kaczmarek
71
01:10.10
5.anonymous
38
01:21.03
6.anonymous
62
01:27.55
7.anonymous
71
01:37.00
8.anonymous
51
01:46.45
9.anonymous
29
01:46.55
10.anonymous
31
01:46.76
AO12
1.Alek028
37
00:55.41
2.SimplyAsNoodle
54
01:13.03
3.Maciej Kaczmarek
71
01:23.45
4.anonymous
71
01:41.50
5.anonymous
62
01:43.89
6.anonymous
31
01:48.92
7.anonymous
29
02:01.31
8.anonymous
51
02:09.88
9.azraelle
29
02:16.73
10.proLilas
32
02:19.37
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.60
2.preciousmouse
65
00:01.75
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.

ปริศนาใหม่ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-bridges.com
Disable Ads