บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1. archex
117
00:29.60
2. jugen
94
00:31.07
3. Lou5066 00:31.97
4. urmom58 00:33.78
5. hrtzky
100
00:33.96
6. aequidens
127
00:34.73
7. FlereImsaho
61
00:35.83
8. 강일출
97
00:38.25
9. Autuno
1
00:40.40
10. spyhard1 00:41.12
11. sebskyo 00:41.27
12. Nyx
15
00:42.69
13. IzAlexandre2
62
00:42.71
14. NotBob 00:42.99
15. WonJin Seo
47
00:45.05
16. icemancometh
53
00:46.28
17. Ar1steia
48
00:46.77
18. Eden
25
00:47.14
19. Charlie121
42
00:47.60
20. StevenBG 00:48.74
สัปดาห์นี้
1. urmom58 00:33.78
2. FlereImsaho
61
00:40.57
3. Lou5066 00:40.89
4. aequidens
127
00:41.82
5. Nyx
15
00:42.69
6. NotBob 00:42.99
7. IzAlexandre2
62
00:44.96
8. icemancometh
53
00:46.28
9. Ar1steia
48
00:46.77
10. Charlie121
42
00:48.36
11. archex2
12
00:49.23
12. Mpelas13
1
00:55.12
13. Frog1 00:56.45
14. Stacy Smith
66
00:57.82
14. hesztf
30
00:57.82
16. badshaa
34
01:02.12
17. Whisky 01:04.94
18. blurbby 01:06.20
19. JesusIsSavior 01:09.20
20. Unmental 01:09.30
วันนี้
1. Nyx
15
00:55.51
2. Angel44 01:09.88
3. J0Khan 01:10.20
4. Undefinal 01:31.37
5. COPIUM 01:33.35
6. Unmental 01:41.94
7. Stacy Smith
66
01:47.22
8. glesga 01:56.24
9. yishinoyume 02:03.48
10. rufinha2020
22
02:31.70
11. nhjskfj 05:06.49
12. Atlas 15:06.71
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. Alek028
120
00:28.92
2. TGOokami
91
00:32.42
3. lskamer
147
00:36.77
4. SimplyAsNoodle
73
00:37.82
5. Nick
134
00:38.62
6. jugen
94
00:39.21
7. Ailurus
102
00:39.35
8. mtanzer
123
00:39.54
9. hrtzky
100
00:39.79
10. Ishamael1983
118
00:40.08
AO5
1. TGOokami
91
00:32.42
2. Alek028
120
00:34.06
3. lskamer
147
00:38.42
4. archex
117
00:41.34
5. Ailurus
102
00:41.37
6. jugen
94
00:41.65
7. mtanzer
123
00:41.67
8. SimplyAsNoodle
73
00:42.94
9. hrtzky
100
00:44.24
10. Nick
134
00:44.83
AO12
1. TGOokami
91
00:39.66
2. Alek028
120
00:41.45
3. archex
117
00:49.02
4. lskamer
147
00:49.18
5. Ailurus
102
00:50.94
6. Ishamael1983
118
00:52.59
7. SimplyAsNoodle
73
00:52.94
8. hrtzky
100
00:53.29
9. stebah
50
00:54.08
10. mtanzer
123
00:54.12
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.602
2.preciousmouse
66
00:01.751
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-07-06 07:52:29

th.puzzle-bridges.com
Remove Ads