บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1.SimplyAsNoodle
62
00:25.87
2.Alek028
80
00:28.33
3.Ishamael1983
113
00:28.77
4.lskamer
140
00:29.14
5.archex
80
00:30.28
6.cem1400:33.38
7.jugen
75
00:33.47
8.hrtzky
90
00:35.20
9.Daveythe
38
00:35.40
10.icemancometh wants to tell Ar1steia that denial is just the first stage of grief
45
00:35.53
11.spyhard100:36.59
12.daninski00:37.27
13.FlereImsaho00:37.73
14.aequidens
90
00:39.95
15.Sir IZBAK 1st
63
00:41.25
16.DTian00:41.98
17.nonovincent00:42.89
18.skyiscyan00:44.60
19.NotBob00:45.46
20.Rhythmy00:46.99
สัปดาห์นี้
1.lskamer
140
00:29.14
2.Alek028
80
00:29.79
3.archex
80
00:30.28
4.jugen
75
00:34.07
5.hrtzky
90
00:35.20
6.Ishamael1983
113
00:35.82
7.SimplyAsNoodle
62
00:36.26
8.spyhard100:36.59
9.daninski00:37.27
10.FlereImsaho00:39.96
11.aequidens
90
00:41.21
12.Sir IZBAK 1st
63
00:41.25
13.nonovincent00:45.87
14.idklolecksdee00:48.74
15.leemugi00:50.65
16.NotBob00:51.19
17.IzAlexandre00:51.97
18.Not-Ar1steia has reached denial 2: electric boogaloo due to finals
47
00:55.18
19.Azron00:55.65
20.Stacy Smith
51
00:56.00
วันนี้
1.jugen
75
00:34.07
2.hrtzky
90
00:35.20
3.FlereImsaho00:39.96
4.Ishamael1983
113
00:41.76
5.leemugi00:50.65
6.Stacy Smith
51
01:00.05
7.juliet87
23
01:22.50
8.scotsben
32
01:23.54
9.Azron01:31.16
10.LarrySu
26
01:31.68
11.ZifanZhao
12
01:55.30
12.Khazubragh02:06.01
13.IpsQuaker02:26.93
14.MacGamer
30
02:40.34
15.den25404:25.39
16.Bongo1
30
05:09.83
17.p.b.
28
08:13.09
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1.Alek028
80
00:35.63
2.lskamer
140
00:36.77
3.SimplyAsNoodle
62
00:37.82
4.Ailurus
82
00:39.35
5.hrtzky
90
00:39.79
6.Ishamael1983
113
00:40.08
7.mtanzer
95
00:43.40
8.archex
80
00:44.38
9.Daveythe
38
00:45.57
10.jugen
75
00:45.61
AO5
1.Alek028
80
00:36.26
2.Ailurus
82
00:41.37
3.lskamer
140
00:41.76
4.SimplyAsNoodle
62
00:42.94
5.hrtzky
90
00:44.24
6.Ishamael1983
113
00:45.54
7.mtanzer
95
00:48.65
8.gdrive
19
00:49.87
9.jugen
75
00:49.96
10.aequidens
90
00:50.90
AO12
1.Alek028
80
00:44.16
2.lskamer
140
00:50.23
3.Ailurus
82
00:50.94
4.hrtzky
90
00:53.33
4.Ishamael1983
113
00:53.33
6.SimplyAsNoodle
62
00:54.70
7.mtanzer
95
00:56.43
8.archex
80
00:57.63
9.Maciej Kaczmarek
81
00:58.76
10.aequidens
90
00:59.05
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.602
2.preciousmouse
66
00:01.751
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2021-11-30 13:04:17

th.puzzle-bridges.com
Disable Ads