บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1. Ailurus
89
00:15.96
2. Humbreto 00:22.09
3. Nick
99
00:25.15
4. TGOokami
57
00:25.86
5. jeremi1
45
00:27.29
6. papachan 00:27.71
7. spmark 00:29.54
8. MARTIN1979
32
00:30.31
9. IzAlexandre2
31
00:32.75
10. numbrr
65
00:32.77
11. burden42
35
00:35.81
12. JesusIsSavior 00:40.88
13. michael5725 00:42.29
14. nbapip 00:42.79
15. HackMan 00:43.40
16. Make
45
00:44.48
17. mwar11 00:44.73
18. xxavia 00:44.96
19. Dorice
95
00:46.32
20. Sterlinator1968 00:48.18
สัปดาห์นี้
1. Ailurus
89
00:15.96
2. papachan 00:27.71
3. MARTIN1979
32
00:33.75
4. numbrr
65
00:36.71
5. michael5725 00:42.29
6. IzAlexandre2
31
00:43.86
7. Make
45
00:44.48
8. burden42
35
00:50.10
9. revcanon
25
00:50.72
10. HackMan 00:55.01
11. razmus 00:56.76
12. spmark 00:58.76
13. pythagora 01:07.86
14. EvenlyMatched 01:35.46
15. Amanda Silfver 05
25
01:55.87
16. Davidj63 01:59.18
17. j1y2y3 02:01.81
18. Gyu Hwa Lee
6
02:02.56
19. Goochelaar
67
02:06.57
20. Praktisix 02:18.95
วันนี้
1. michael5725 00:42.29
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. Ailurus
89
00:21.90
2. Ar1steia
48
00:33.14
3. Nick
99
00:36.26
4. TGOokami
57
00:37.29
5. frogs
61
00:39.13
6. mtanzer
104
00:43.17
7. icemancometh
46
00:44.31
8. IzAlexandre2
31
00:44.61
8. Mimidashi
48
00:44.61
10. aequidens
102
00:46.13
AO5
1. Ailurus
89
00:24.69
2. Nick
99
00:36.97
3. Ar1steia
48
00:37.39
4. frogs
61
00:39.30
5. TGOokami
57
00:40.61
6. icemancometh
46
00:43.87
7. IzAlexandre2
31
00:44.39
8. mtanzer
104
00:44.60
9. Mimidashi
48
00:49.22
10. aequidens
102
00:51.21
AO12
1. Ailurus
89
00:33.54
2. Nick
99
00:44.29
3. TGOokami
57
00:47.49
4. frogs
61
00:49.09
5. mtanzer
104
00:49.88
6. aequidens
102
00:53.55
7. icemancometh
46
00:57.20
8. IzAlexandre2
31
00:58.79
9. HotSloppyFish
53
01:00.60
10. Mimidashi
48
01:02.73
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.594
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-01-25 07:44:14

th.puzzle-bridges.com
Remove Ads