บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1.papachan00:20.16
2.Humbreto00:24.57
3.nonovincent00:28.06
4.JesusIsSavior00:32.20
5.icemancometh
3
00:32.54
6.Titzz00:36.58
7.pibaiq00:37.65
8.jijineiro00:38.19
9.xochitl00:39.80
10.michael572500:40.18
11.DriftersEscape00:40.52
12.Tsiarta4000:40.89
13.Sterlinator196800:42.11
14.revcanon00:42.54
15.Reknot00:43.87
16.Pjotir
20
00:47.56
17.pythagora00:50.89
18.kingstupid
13
00:51.02
19.HackMan00:51.66
20.IzAlexandre00:53.14
สัปดาห์นี้
1.papachan00:24.10
2.nonovincent00:28.06
3.JesusIsSavior00:32.20
4.xochitl00:39.80
5.DriftersEscape00:40.52
6.revcanon00:42.54
7.michael572500:50.82
8.pythagora00:51.98
9.Sterlinator196800:52.91
10.IzAlexandre00:57.04
11.spmark01:00.66
12.Pjotir
20
01:00.82
13.lnorthparker
76
01:01.71
14.HackMan01:06.54
15.ochidi01:15.49
16.ES001
2
01:20.39
17.Goochelaar
44
01:32.57
18.roamequilibrium
25
01:36.13
19.razmus01:40.96
20.million
6
01:41.05
วันนี้
1.papachan00:24.10
2.DriftersEscape00:40.52
3.nonovincent00:43.58
4.Sterlinator196800:55.27
5.lnorthparker
76
01:01.71
6.michael572501:13.51
7.ochidi01:15.49
8.Schenley06:44.48
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1.anonymous
20
01:17.23
2.roamequilibrium
25
01:49.18
3.awallace729
24
01:52.13
4.RodrigoBrazil
44
02:02.50
5.Sakis Amaxopoulos
19
02:11.64
6.CheesyPeasy
8
04:03.14
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
AO5
1.anonymous
20
01:37.92
2.roamequilibrium
25
01:51.07
3.RodrigoBrazil
44
02:06.89
4.awallace729
24
02:16.61
5.Sakis Amaxopoulos
19
02:21.91
6.CheesyPeasy
8
04:32.47
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
AO12
1.anonymous
20
01:52.62
2.Sakis Amaxopoulos
19
02:41.36
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.59
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.

ปริศนาใหม่ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-bridges.com
Disable Ads