บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1. TGOokami
91
00:10.01
2. FlereImsaho
61
00:17.84
3. IzAlexandre2
62
00:18.47
4. Goochelaar
78
00:24.76
5. nxtsuki
18
00:26.20
6. numbrr
107
00:26.41
7. JesusIsSavior 00:26.72
8. jmp473
38
00:28.43
9. Jules WG
43
00:32.21
10. qobi
124
00:33.06
11. WonJin Seo
47
00:36.11
12. MTGeo 00:36.58
13. curi
27
00:39.59
14. kennethaw88
57
00:41.58
15. 110phil 00:41.64
16. spmark 00:42.95
17. torkat16 00:43.57
18. JP1961Laval 00:45.31
19. Dorice
128
00:47.45
20. HackMan 00:51.24
สัปดาห์นี้
1. IzAlexandre2
62
00:18.47
2. jmp473
38
00:28.43
3. MTGeo 00:36.58
4. Goochelaar
78
00:37.46
5. Jules WG
43
00:38.53
6. curi
27
00:39.59
7. JesusIsSavior 00:41.13
8. 110phil 00:41.64
9. Dorice
128
01:11.05
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1. jmp473
38
00:28.43
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. TGOokami
91
00:13.78
2. Ailurus
102
00:14.58
3. mtanzer
123
00:15.40
4. Nick
134
00:16.17
5. qqwref
154
00:20.05
6.anonymous
99
00:21.21
7. sfumato
148
00:21.77
8. frogs
71
00:22.71
9. jeremi1
91
00:23.31
10. MilkMoo
116
00:24.24
AO5
1. TGOokami
91
00:13.43
2. Ailurus
102
00:15.15
3. mtanzer
123
00:15.92
4. Nick
134
00:18.21
5. IzAlexandre2
62
00:22.26
6. qqwref
154
00:22.52
7.anonymous
99
00:22.98
8. sfumato
148
00:23.83
9. frogs
71
00:23.87
10. MilkMoo
116
00:26.04
AO12
1. TGOokami
91
00:17.44
2. Ailurus
102
00:18.92
3. mtanzer
123
00:19.58
4. Nick
134
00:19.89
5. qqwref
154
00:24.76
6. sfumato
148
00:25.55
7. IzAlexandre2
62
00:26.80
8.anonymous
99
00:27.82
9. aequidens
127
00:28.97
10. frogs
71
00:29.49
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.599
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-07-06 06:42:20

th.puzzle-bridges.com
Remove Ads