บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1.papachan00:15.16
2.Ailurus
61
00:15.58
3.Humbreto00:16.25
4.MTGeo00:20.79
5.icemancometh
3
00:22.47
6.Titzz00:22.99
7.spmark00:26.39
8.carolineee
24
00:27.88
9.JesusIsSavior00:29.05
10.Pjotir
20
00:29.68
11.revcanon00:29.83
12.DriftersEscape00:30.01
13.arcer
37
00:30.20
14.HackMan00:31.66
15.pibaiq00:36.08
16.IzAlexandre00:36.15
17.FlereImsaho00:37.78
18.rony7600:38.69
19.kingstupid
13
00:41.26
20.elenny00:41.65
สัปดาห์นี้
1.papachan00:16.48
2.icemancometh
3
00:22.47
3.carolineee
24
00:28.15
4.Pjotir
20
00:29.68
5.revcanon00:29.83
6.DriftersEscape00:30.01
7.MTGeo00:30.46
8.JesusIsSavior00:32.35
9.HackMan00:33.50
10.IzAlexandre00:40.93
11.elenny00:41.65
12.spmark00:49.78
13.ES001
2
00:53.63
14.Goochelaar
44
00:56.26
15.kingstupid
13
01:00.31
16.FatsLeMack01:06.60
17.sesam9201:06.72
18.Sakis Amaxopoulos
19
01:20.96
19.JimmyT
1
01:22.69
20.nin411
11
01:25.97
วันนี้
1.papachan00:17.45
2.Pjotir
20
00:29.68
3.revcanon00:40.60
4.carolineee
24
00:46.24
5.ES001
2
01:18.45
6.amarylli01:35.42
7.JimmyT
1
01:42.39
8.Schenley02:18.27
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1.anonymous
20
00:46.61
2.carolineee
24
00:57.73
3.anonymous
29
00:59.49
4.Sakis Amaxopoulos
19
01:19.77
5.roamequilibrium
25
01:28.85
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
AO5
1.anonymous
20
00:51.01
2.carolineee
24
00:57.73
3.anonymous
29
01:03.86
4.Sakis Amaxopoulos
19
01:20.16
5.roamequilibrium
25
01:43.61
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
AO12
1.anonymous
29
01:22.64
2.Sakis Amaxopoulos
19
01:40.30
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.59
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.

ปริศนาใหม่ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-bridges.com
Disable Ads