บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1.icemancometh wants to tell Ar1steia that denial is just the first stage of grief
45
00:03.22
2.TGOokami
40
00:03.35
3.Aureli
52
00:04.92
4.sfumato
113
00:05.41
5.burden42
32
00:05.69
6.Oryn
54
00:05.82
7.IzAlexandre00:05.97
7.PAPY TRESOR
40
00:05.97
9.vowels
77
00:06.22
10.JesusIsSavior00:06.52
11.FlereImsaho00:06.79
12.Stanley55
53
00:06.84
13.MrJ8800:07.15
14.qobi
95
00:07.83
15.HackMan00:07.87
16.Whitsoxrule00:07.96
17.nxtsuki
14
00:08.26
18.spmark00:08.29
19.Nausicai 1 9 7 8
11
00:08.47
20.Stacy Smith
51
00:09.08
สัปดาห์นี้
1.IzAlexandre00:06.16
2.Nausicai 1 9 7 8
11
00:09.88
3.MrJ8800:10.41
4.JesusIsSavior00:10.53
5.spmark00:10.89
6.LarrySu
26
00:11.33
7.Goochelaar
63
00:12.30
8.Khazubragh00:12.58
9.qobi
95
00:12.74
10.alexPlux
5
00:13.07
11.JP1961Laval00:14.25
12.dare deril
18
00:16.65
13.kadigha
18
00:16.88
14.Peksc2
10
00:19.95
15.Hasch100:21.18
16.BasketballMan00:24.66
17.TeddyWang00:35.24
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.LarrySu
26
00:11.33
2.BasketballMan00:24.66
3.TeddyWang00:35.24
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1.Ailurus
82
00:03.75
2.mtanzer
95
00:03.98
3.TGOokami
40
00:04.26
4.NickC
81
00:04.46
5.icemancometh wants to tell Ar1steia that denial is just the first stage of grief
45
00:04.84
6.gdrive
19
00:05.06
7.Pjotir
27
00:05.93
8.frogs
61
00:06.11
9.Stanley55
53
00:06.49
10.Madarjeen
45
00:06.55
AO5
1.Ailurus
82
00:03.91
2.mtanzer
95
00:04.34
3.TGOokami
40
00:04.49
4.icemancometh wants to tell Ar1steia that denial is just the first stage of grief
45
00:04.89
5.NickC
81
00:05.01
6.gdrive
19
00:05.62
7.frogs
61
00:06.24
8.lskamer
140
00:06.52
9.Madarjeen
45
00:06.67
10.MilkMoo
112
00:06.76
AO12
1.Ailurus
82
00:04.61
2.mtanzer
95
00:05.23
3.TGOokami
40
00:05.63
4.NickC
81
00:05.99
5.gdrive
19
00:06.75
6.icemancometh wants to tell Ar1steia that denial is just the first stage of grief
45
00:07.03
7.lskamer
140
00:07.58
8.frogs
61
00:07.73
9.burden42
32
00:07.87
10.MilkMoo
112
00:08.05
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.578
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2021-11-30 11:50:02

th.puzzle-bridges.com
Disable Ads