บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1.papachan00:07.05
2.Ailurus
61
00:07.85
3.Humbreto00:07.88
4.TGOokami00:08.67
5.icemancometh
3
00:08.76
6.Angel4400:09.47
7.Titzz00:11.21
8.Patrosk00:11.40
9.FlereImsaho00:11.79
10.spmark00:13.12
11.IzAlexandre00:13.41
12.Dorice
63
00:13.59
13.AMA17Cordoba00:13.62
14.JesusIsSavior00:14.17
15.DriftersEscape00:14.36
16.revcanon00:14.70
17.kingstupid
13
00:14.78
18.qobi
64
00:14.80
19.Pjotir
20
00:15.64
20.HackMan00:15.87
สัปดาห์นี้
1.papachan00:08.19
2.TGOokami00:08.67
3.icemancometh
3
00:08.76
4.Patrosk00:11.40
5.Angel4400:12.55
6.FlereImsaho00:13.02
7.spmark00:13.12
8.revcanon00:14.70
9.JesusIsSavior00:15.08
10.Pjotir
20
00:15.64
11.IzAlexandre00:18.02
12.HackMan00:18.14
13.Goochelaar
44
00:18.73
14.ES001
2
00:22.11
15.kingstupid
13
00:22.98
16.JayWll00:26.36
17.Sakis Amaxopoulos
19
00:28.84
18.Angus Bell
4
00:36.02
19.amarylli00:37.40
20.gigioo100000:46.70
วันนี้
1.papachan00:08.19
2.TGOokami00:08.67
3.Patrosk00:11.40
4.Angel4400:12.92
5.revcanon00:14.70
6.Pjotir
20
00:17.87
7.ES001
2
00:23.08
8.amarylli00:37.40
9.Go5Go00:54.63
10.Schenley01:10.80
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1.anonymous
57
00:15.17
2.anonymous
20
00:18.16
3.roamequilibrium
25
00:29.28
4.Randy Pearson
23
00:33.79
5.bingbong
12
00:47.18
6.Sakis Amaxopoulos
19
00:51.77
7.anonymous
4
00:51.78
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
AO5
1.anonymous
57
00:16.86
2.anonymous
20
00:20.32
3.roamequilibrium
25
00:30.42
4.Randy Pearson
23
00:33.79
5.Sakis Amaxopoulos
19
00:51.77
6.bingbong
12
00:55.91
7.anonymous
4
01:01.12
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
AO12
1.bingbong
12
01:22.54
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.58
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.

ปริศนาใหม่ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-bridges.com
Disable Ads