บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1. IzAlexandre2
62
00:07.58
2. FlereImsaho
61
00:07.66
3. MARTIN1979
65
00:07.94
4. Angel44 00:10.08
5. nxtsuki
18
00:11.22
6. Goochelaar
78
00:12.16
7. i'm ly
64
00:13.21
8. AMA17Cordoba 00:13.77
8. mihriban 00:13.77
10. DrVince
44
00:14.64
11. Solander 00:14.96
12. HackMan 00:15.32
13. JesusIsSavior 00:15.42
14. qobi
124
00:16.35
15. Frog1 00:16.52
16. J0Khan 00:17.12
17. Jules WG
43
00:18.93
18. MTGeo 00:20.34
19. WonJin Seo
47
00:20.50
20. ButterCake13 00:23.39
สัปดาห์นี้
1. IzAlexandre2
62
00:07.58
2. Angel44 00:11.76
3. Goochelaar
78
00:13.63
4. AMA17Cordoba 00:13.77
4. mihriban 00:13.77
6. JesusIsSavior 00:16.79
7. Jules WG
43
00:18.93
8. M00RK 00:23.79
9. Cronoslegend 00:57.29
10. CathyC 01:01.60
11. Dorice
128
01:03.01
12. unsteady271 01:11.28
13. partsense 01:36.30
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.--- ว่าง -----:--
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. TGOokami
91
00:06.03
2. mtanzer
123
00:06.27
3. Ailurus
102
00:06.52
4. Nick
134
00:07.24
5. gdrive
48
00:07.78
6. qqwref
154
00:08.05
7.anonymous
99
00:09.04
8. IzAlexandre2
62
00:09.91
9. FlereImsaho
61
00:10.14
10. sfumato
148
00:10.34
AO5
1. TGOokami
91
00:06.37
2. Ailurus
102
00:06.83
3. mtanzer
123
00:07.34
4. gdrive
48
00:07.80
5. Nick
134
00:08.20
6.anonymous
99
00:09.06
7. IzAlexandre2
62
00:09.35
8. qqwref
154
00:09.36
9. icemancometh
53
00:10.07
10. frogs
71
00:11.31
AO12
1. TGOokami
91
00:07.14
2. Ailurus
102
00:08.40
3. mtanzer
123
00:09.12
4. Nick
134
00:09.38
5. gdrive
48
00:09.80
6. IzAlexandre2
62
00:11.39
7. icemancometh
53
00:11.58
8.anonymous
99
00:11.65
9. qqwref
154
00:12.23
10. FlereImsaho
61
00:13.36
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.583
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-07-06 06:43:31

th.puzzle-bridges.com
Remove Ads