บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1.Ailurus
82
00:04.27
2.nxtsuki
14
00:08.17
3.alexPlux
5
00:11.59
4.burden42
32
00:11.87
5.MrJ8800:12.44
6.spmark00:12.61
7.Goochelaar
63
00:13.23
8.IzAlexandre00:13.59
9.HackMan00:13.83
10.JesusIsSavior00:14.24
11.revcanon
8
00:14.48
12.Nausicai 1 9 7 8
11
00:15.23
13.qobi
95
00:15.31
14.JP1961Laval00:15.46
15.AScreenName00:15.85
16.Waterfire00:15.91
17.Stacy Smith
51
00:16.22
18.ChristinaL3000:16.64
19.sfumato
113
00:16.76
20.Juris Novads
42
00:17.34
สัปดาห์นี้
1.alexPlux
5
00:11.59
2.spmark00:12.61
3.Goochelaar
63
00:13.23
4.IzAlexandre00:13.59
5.MrJ8800:13.79
6.Nausicai 1 9 7 8
11
00:15.23
7.JP1961Laval00:15.46
8.AScreenName00:15.85
9.qobi
95
00:16.19
10.ChristinaL3000:16.64
11.leksipes00:19.29
12.JesusIsSavior00:20.79
13.SirCalamity
12
00:23.66
14.Hasch100:27.43
15.Voana00:29.28
16.TeddyWang00:29.81
17.kadigha
18
00:35.56
18.Ryan Johnson
21
01:12.66
19.TunaEP01:19.67
20.Raphaël Mey#8254
6
03:17.84
วันนี้
1.TeddyWang00:29.81
2.Raphaël Mey#8254
6
03:17.84
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1.mtanzer
95
00:05.82
2.Ailurus
82
00:06.21
3.NickC
81
00:07.29
4.frogs
61
00:09.33
5.icemancometh wants to tell Ar1steia that denial is just the first stage of grief
45
00:09.72
6.aequidens
90
00:10.69
7.million
48
00:11.17
8.burden42
32
00:11.37
9.Pjotir
27
00:11.65
10.Madarjeen
45
00:12.05
AO5
1.Ailurus
82
00:06.53
2.mtanzer
95
00:07.33
3.NickC
81
00:08.32
4.frogs
61
00:10.32
5.icemancometh wants to tell Ar1steia that denial is just the first stage of grief
45
00:10.43
6.aequidens
90
00:11.32
7.burden42
32
00:11.59
8.Madarjeen
45
00:12.89
9.Pjotir
27
00:12.99
10.Fastfaxer
92
00:13.03
AO12
1.Ailurus
82
00:07.98
2.mtanzer
95
00:08.71
3.NickC
81
00:10.24
4.frogs
61
00:11.51
5.icemancometh wants to tell Ar1steia that denial is just the first stage of grief
45
00:12.86
6.burden42
32
00:12.93
7.Madarjeen
45
00:13.28
8.aequidens
90
00:13.32
9.Pjotir
27
00:14.69
10.Einsteinus
62
00:15.38
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.577
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2021-11-30 11:49:15

th.puzzle-bridges.com
Disable Ads