บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1. Nick
134
00:06.18
2. IzAlexandre2
62
00:06.70
3. MARTIN1979
65
00:06.80
4. boru
48
00:08.42
5. jmp473
38
00:09.84
6. Stanley55
55
00:09.95
7. Goochelaar
78
00:10.74
8. JesusIsSavior 00:11.30
9. i'm ly
64
00:12.14
10. mihriban 00:13.27
11. cheesewaffleboy 00:13.58
12. ktrangela
8
00:13.62
13. qobi
124
00:13.70
14. CosmicSparrow
8
00:13.85
15. leksipes 00:13.92
16. AndyYag 00:14.29
17. playful
40
00:16.65
18. HackMan 00:17.38
19. Dorice
128
00:18.27
20. J0Khan 00:18.87
สัปดาห์นี้
1. IzAlexandre2
62
00:08.32
2. Goochelaar
78
00:12.82
3. mihriban 00:13.27
4. cheesewaffleboy 00:13.58
5. ktrangela
8
00:13.62
6. CosmicSparrow
8
00:13.85
7. JesusIsSavior 00:17.73
8. Dorice
128
00:18.27
9. aktracer 00:20.35
10. ChristinaL30 00:24.92
11. kyrawr83 00:27.00
12. partsense 00:34.84
13. amongus123 00:37.79
14. sogangecon 01:16.95
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.--- ว่าง -----:--
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. Ailurus
102
00:05.45
2. TGOokami
91
00:05.79
3. mtanzer
123
00:05.82
4. Nick
134
00:05.86
5.anonymous
99
00:07.45
6. qqwref
154
00:08.60
7. garbage
93
00:08.62
8. MARTIN1979
65
00:08.94
9. IzAlexandre2
62
00:09.09
10. sfumato
148
00:09.26
AO5
1. TGOokami
91
00:05.79
2. Ailurus
102
00:06.17
3. Nick
134
00:06.40
4. mtanzer
123
00:06.80
5.anonymous
99
00:07.80
6. qqwref
154
00:08.78
7. MARTIN1979
65
00:09.14
8. vowels
138
00:09.84
9. sfumato
148
00:09.88
10. IzAlexandre2
62
00:10.05
AO12
1. TGOokami
91
00:06.85
2. Ailurus
102
00:07.78
3. Nick
134
00:08.27
4. mtanzer
123
00:08.71
5.anonymous
99
00:08.79
6. IzAlexandre2
62
00:10.78
7. icemancometh
53
00:10.82
8. qqwref
154
00:10.98
9. vowels
138
00:11.29
10. frogs
71
00:11.51
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.577
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-07-06 06:44:41

th.puzzle-bridges.com
Remove Ads