บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1.Ailurus
61
00:03.50
2.icemancometh
3
00:03.84
3.papachan00:04.00
4.Humbreto00:04.31
5.Stanley55
50
00:04.86
6.Titzz00:05.56
7.Nausicai 1 9 7 8
11
00:06.12
8.Pjotir
20
00:06.30
9.roamequilibrium
25
00:06.31
10.DriftersEscape00:07.05
11.HackMan00:07.54
12.spmark00:07.65
13.medusaworm00:08.14
14.JesusIsSavior00:08.46
15.revcanon00:08.59
16.sudokumister00:08.97
17.IzAlexandre00:09.15
18.VentusHearts
38
00:09.44
19.kkb10
1
00:09.50
20.JP1961Laval00:10.38
สัปดาห์นี้
1.Ailurus
61
00:03.50
2.icemancometh
3
00:03.84
3.papachan00:04.14
4.Stanley55
50
00:06.08
5.roamequilibrium
25
00:06.31
6.Pjotir
20
00:06.71
7.DriftersEscape00:07.05
8.HackMan00:07.54
9.revcanon00:08.59
10.JesusIsSavior00:09.49
11.ES001
2
00:10.46
12.medusaworm00:10.90
13.IzAlexandre00:11.38
14.spmark00:11.48
15.kingstupid
13
00:12.42
16.sesam9200:14.10
17.JP1961Laval00:14.30
18.FatsLeMack00:16.64
19.Goochelaar
44
00:20.11
20.amarylli00:20.41
วันนี้
1.Ailurus
61
00:03.50
2.papachan00:04.68
3.Pjotir
20
00:08.16
4.ES001
2
00:14.72
5.amarylli00:20.41
6.sadflask00:23.61
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1.Ailurus
61
00:04.69
2.anonymous
50
00:07.23
3.anonymous
20
00:09.38
4.roamequilibrium
25
00:11.07
5.Sakis Amaxopoulos
19
00:34.18
6.David Yu
10
01:08.28
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
AO5
1.Ailurus
61
00:05.00
2.anonymous
50
00:07.97
3.anonymous
20
00:09.89
4.roamequilibrium
25
00:14.06
5.David Yu
10
01:09.07
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
AO12
1.Ailurus
61
00:06.18
2.anonymous
50
00:11.29
3.roamequilibrium
25
00:18.66
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.55
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.

ปริศนาใหม่ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-bridges.com
Disable Ads