บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1. Ailurus
102
00:02.90
2. Sun Ocean Beach
99
00:03.95
3. nxtsuki
18
00:04.33
4. IzAlexandre2
62
00:04.54
5. boru
48
00:04.85
6. Stanley55
55
00:05.31
7. Goochelaar
78
00:06.22
8. qobi
124
00:06.40
9. i'm ly
64
00:06.73
10. JeBew
46
00:06.79
11. JesusIsSavior 00:07.05
12. Dorice
128
00:08.19
13. HackMan 00:08.35
14. WonJin Seo
47
00:08.65
15. mihriban 00:08.79
16. -Wiffles-#0506
36
00:08.87
17. M00RK 00:09.41
18. Bo Tie
8
00:09.87
19. Jules WG
43
00:10.96
20. curi
27
00:11.05
สัปดาห์นี้
1. IzAlexandre2
62
00:05.42
2. Stanley55
55
00:06.19
3. Goochelaar
78
00:08.32
4. JesusIsSavior 00:08.35
5. Dorice
128
00:08.68
6. mihriban 00:08.79
7. AMA17Cordoba 00:12.52
8. 63Stormcrow 00:16.05
9. medusaworm 00:18.65
10. EchoZ
13
00:19.98
11. ChristinaL30 00:21.04
12. partsense 00:41.75
13. unsteady271 00:47.97
14. CosmicSparrow
8
2d 03:33:39.61
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.--- ว่าง -----:--
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. Nick
134
00:03.12
2. Ailurus
102
00:03.24
3. TGOokami
91
00:03.64
4.anonymous
99
00:04.09
5. mtanzer
123
00:04.15
6. icemancometh
53
00:04.56
7. qqwref
154
00:04.71
8. gdrive
48
00:04.80
9. sfumato
148
00:05.64
10. frogs
71
00:05.72
AO5
1. Ailurus
102
00:03.45
2. TGOokami
91
00:03.75
3. Nick
134
00:04.03
4. mtanzer
123
00:04.80
5. qqwref
154
00:04.99
5.anonymous
99
00:04.99
7. gdrive
48
00:05.21
8. icemancometh
53
00:05.39
9. IzAlexandre2
62
00:05.91
10. frogs
71
00:05.97
AO12
1. TGOokami
91
00:04.03
2. Ailurus
102
00:04.45
3. Nick
134
00:05.05
4. mtanzer
123
00:05.37
5. gdrive
48
00:05.84
6.anonymous
99
00:05.89
7. qqwref
154
00:05.96
8. icemancometh
53
00:06.20
9. IzAlexandre2
62
00:06.55
10. frogs
71
00:06.57
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.555
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-07-06 06:45:55

th.puzzle-bridges.com
Remove Ads