บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1. TGOokami
57
00:09.41
2. Ailurus
89
00:10.34
3. Nick
99
00:11.16
4. Humbreto 00:11.70
5. mtanzer
104
00:12.39
6. papachan 00:13.71
7. jeremi1
45
00:14.12
8. IzAlexandre2
31
00:14.30
9. revcanon
25
00:14.65
10. numbrr
65
00:17.51
11. qqwref3
57
00:18.52
12. qobi
102
00:18.83
13. MARTIN1979
32
00:22.85
14. Andy100
63
00:22.89
15. PHCC2021
31
00:23.42
16. Kfrock
23
00:23.44
17. burden42
35
00:23.83
18. mwar11 00:24.07
19. MTGeo 00:24.61
20. leksipes 00:24.77
สัปดาห์นี้
1. Ailurus
89
00:11.31
2. papachan 00:13.71
3. revcanon
25
00:14.65
4. IzAlexandre2
31
00:18.70
5. Andy100
63
00:22.89
6. burden42
35
00:23.83
7. MTGeo 00:24.61
8. Goochelaar
67
00:27.42
9. spmark 00:28.45
10. Make
45
00:30.73
11. HackMan 00:34.08
12. JP1961Laval 00:41.95
13. abbyekru 01:06.01
14. medusaworm 01:16.28
15. j1y2y3 01:17.27
16. Gyu Hwa Lee
6
01:22.38
17. kadigha
25
01:22.62
18. ucheriya 01:37.93
19. jaelithe13 01:42.42
20. zhaoyue2000
1
04:07.11
วันนี้
1.--- ว่าง -----:--
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. TGOokami
57
00:13.03
2. Nick
99
00:14.04
3. Ailurus
89
00:14.27
4. mtanzer
104
00:17.80
5. frogs
61
00:19.68
6.anonymous
69
00:20.81
7. revcanon
25
00:20.95
8. jeremi1
45
00:21.59
9. aequidens
102
00:21.74
10. Madarjeen
53
00:22.35
AO5
1. TGOokami
57
00:14.93
2. Ailurus
89
00:15.15
3. Nick
99
00:17.49
4. mtanzer
104
00:17.85
5. frogs
61
00:18.71
6.anonymous
69
00:21.11
7. aequidens
102
00:21.67
8. jeremi1
45
00:22.22
9. sfumato
127
00:23.33
10. Madarjeen
53
00:23.39
AO12
1. TGOokami
57
00:16.51
2. Ailurus
89
00:17.69
3. Nick
99
00:20.71
4. frogs
61
00:21.79
5. mtanzer
104
00:22.00
6. aequidens
102
00:23.82
7.anonymous
69
00:25.63
8. jeremi1
45
00:26.48
9. IzAlexandre2
31
00:27.82
10. Madarjeen
53
00:28.98
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.599
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-01-25 07:46:34

th.puzzle-bridges.com
Remove Ads