บริดจ์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

บริดจ์ หรือรู้จักกันในชื่อ Hashiwokakeroคือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่ายและท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ. บริดจ์ จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่มีขนาดมาตรฐาน บางช่องจะมีตัวเลข 1 ถึง 8 รวมอยู่ด้วย เรียกว่า เกาะ ช่องที่เหลือจะเป็นช่องว่าง เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อเกาะ(ตัวเลข)แต่ละเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการลากเส้นบริดจ์(สะพาน)ระหว่างเกาะ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่แน่นอนคือ: เส้นจะต้องเริ่มและจบลงที่เกาะอย่างชัดเจน, เส้นระหว่างเกาะต้องเป็นเส้นตรง; เส้นต้องไม่ข้ามเส้นอื่นหรือข้ามเกาะ; เส้นต้องเดินทางเป็นมุมฉากเท่านั้น; ที่เป็นไปได้มากสุดคือ เส้น 2 เส้นจะเชื่อมต่อเกาะ 1 คู่ และ จำนวนเส้นที่เชื่อมต่อเกาะจะต้องเท่ากับตัวเลขบนเกาะนั้นๆ
คลิกซ้ายบนเกาะ(ตัวเลข) และลากไปยังเกาะอื่น ปล่อยเม้าส์เมื่อเกาะทั้ง 2 ปรากฏสีไฮไลท์

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
บริดจ์


7x7 บริดจ์ ง่าย | 7x7 บริดจ์ ธรรมดาิ | 7x7 บริดจ์ ยาก | 10x10 บริดจ์ ง่าย | 10x10 บริดจ์ ธรรมดาิ | 10x10 บริดจ์ ยาก | 15x15 บริดจ์ ง่าย | 15x15 บริดจ์ ธรรมดาิ | 15x15 บริดจ์ ยาก | 25x25 บริดจ์ ง่าย | 25x25 บริดจ์ ธรรมดาิ | 25x25 บริดจ์ ยาก

เดือนนี้
1.Ailurus
61
00:12.33
2.Humbreto00:12.68
3.papachan00:13.60
4.Titzz00:16.93
5.MTGeo00:19.67
6.icemancometh
3
00:19.88
7.Pjotir
20
00:22.21
8.HackMan00:22.98
9.DriftersEscape00:24.78
10.JesusIsSavior00:25.19
11.IzAlexandre00:27.67
12.dankCheese00:27.89
13.pibaiq00:28.97
14.roamequilibrium
25
00:29.91
15.spmark00:30.71
16.FlereImsaho00:31.14
17.JackalCM
17
00:32.61
18.kingstupid
13
00:33.89
19.revcanon00:35.96
20.bambamharibo00:42.27
สัปดาห์นี้
1.Ailurus
61
00:14.64
2.papachan00:15.49
3.icemancometh
3
00:19.88
4.Pjotir
20
00:22.21
5.DriftersEscape00:24.78
6.JesusIsSavior00:25.19
7.MTGeo00:28.30
8.HackMan00:29.86
9.spmark00:30.71
10.FlereImsaho00:31.14
11.IzAlexandre00:31.49
12.revcanon00:35.96
13.kingstupid
13
00:37.97
14.Sakis Amaxopoulos
19
00:44.10
15.Goochelaar
44
00:46.93
16.nin411
11
00:47.02
17.ES001
2
00:47.62
18.waffles3300:49.57
19.sesam9200:59.62
20.FatsLeMack01:03.21
วันนี้
1.papachan00:16.34
2.Pjotir
20
00:22.21
3.FlereImsaho00:31.14
4.revcanon00:35.96
5.amarylli01:38.22
6.sadflask01:57.14
7.Schenley02:09.00
8.miemiemie03:22.44
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1.Ailurus
61
00:18.94
2.anonymous
20
00:30.53
3.roamequilibrium
25
01:04.54
4.Sakis Amaxopoulos
19
01:33.25
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
AO5
1.Ailurus
61
00:20.01
2.anonymous
20
00:40.98
3.roamequilibrium
25
01:09.02
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
AO12
1.anonymous
20
00:44.95
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.59
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.

ปริศนาใหม่ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-bridges.com
Disable Ads